Monday, March 16, 2009

Er Det Kanskje For Sent?

I DB i dag står det at WWF vil at de 20 000 - 25 000 isbjørnene som er igjen i verden skal bli fredet og få den oppmerksomhet de trenger [les mere]

Isbjørnene er utryddningstruet og står i fare for å ikke overleve klimaendringene.
Naturlig eller menneskeskap så er alle dyr en del av den totale syklusen.

Problemet med isbjørnen er at arktis blir påvirket av menneskelig skapt forurensing.
Dette gjør til at isbjørnen mister forplantingsevnen. Annet bekymringsverdig problem er at isbjørnen blir jaktet på. Dette for illegal forskning, salg av pels og fordi mennesker er redde for at de skal komme for nære. Nå som polene har smeltet litt fryktes det at isbjørnen skal bli strandet på isflak alene.

Det å redde kloden fra klimaendringene har det vært veldig mye debatt om i det siste.
Noen mener det er menneske skapt, andre mener at det er totalen av vårt levesett og noen mener at det er ikke snakk om en klimaendring.

Enten det er det eller ikke så merker vi på denne kloden en forskjell.
Temperaturene stiger og polene smelter. Enten om vi vil eller ikke.
Men hva om det er for sent?

No comments:

Post a Comment